Vänföretag

Föreningen har nära sextio medlemsföretag, som medverkar i föreningens och ArkDes’ arbete för engagemang och kunskap inom arkitektur, stadsbyggnad och annan rumslig design. 2021 bidrog medlemsföretagen med sammanlagt en halv miljon kronor till ArkDes’ utgivning av boken om Sigurd Lewerentz.


arkitemaBSK
Boet
EM

LBE
LE
Linkstadion
Sveriges Arkitekter

Vänförening till Arkitektur- och designcentrum