Torsdag 23 maj
HANDELSHÖGSKOLAN – arkitektur och konst skapar nya rum för samtal

The Lighthouse Room, Handelshögskolan. Foto: Mikael Silkeberg

Handelshögskolan ritades av Ivar Tengbom och invigdes 1926. Under åren har skolan genomgått både större och mindre förändringar och tillbyggnader, med Åke Ahlström 1976, Ahrbom & Partner 2011 och Tengboms kontor som arkitekter. Nu senast har några traditionella klassrum byggts om och anpassats till modern pedagogik samtidigt som konst och arkitektur flätas samman. Jonas Kjellander på Sweco, som varit ansvarig arkitekt och ljusdesigner, ger oss följande introduktion;

Vi kommer att vandra runt i lokalerna och uppleva det imponerande konstutbud som bäddats in i miljön. Det gäller sociala utrymmen och kommunikationsytor såväl som undervisningslokaler. Grundtanken är att tillstå kon- stens kapacitet att generera sinnliga och kognitiva upplevelser. Något som förstärker förmågan att tänka kritiskt och fördjupar förståelsen av oss själva och världen omkring oss.

Vi kommer också att titta närmare på några undervisningslokaler, tidigare traditionella klassrum som byggts om och inretts för anpassning till modern pedagogik samtidigt som konst och arkitektur flätas samman. I The Cabinet Room klättrar konsten och sittplatserna bokstavligen ”uppåt väggarna”. Den lösa inredningen tillsammans med valbara ljusscenarier understöder flera pedagogiska situationer med större kollaborativt och socialt innehåll jämfört med de traditionella. Slutligen besöker vi The Lighthouse Room, en plats optimerad för den viktigaste sociala aktiviteten av alla, ”det goda samtalet”.

Pierre Guillet de Monthoux, director för Handelshögskolans Art Initiative och professor i Philosophy & Mannagement och Jonas Kjellander blir våra guider, som kommer att berätta om konstens och arkitekturens betydelse för det goda samtalet.

TID OCH PLATS: Torsdag 23 maj, kl 17.30 – 19.00. Handelshögskolan ligger vid Sveavägen 65. Närmaste T-bana är Rådmansgatan.

OBS! Anmälan och avgift
Antalet deltagare till visningen är begränsad till 25 personer. Anmälan via mail.
Avgift 100:-/person, betalas i förväg via BG eller Swish, men först när plats bekräftats.