måndag 22 april
WISDOME – Stockholms smartaste hus i trä vid Tekniska Museet

Wisdome under byggnad. Foto: Tekniska Museet

Efter en process med parallellt uppdrag gick uppdraget att rita en ny upplevelsearena för vetenskapskommunikation vid Tekniska museet till Elding Oscarsson Arkitekter. Så här formulerade de sitt koncept: ”Förslaget skapas av sitt innehåll, där formen ges av taket som omsluter domen. Under den böljande takformen bildas ett kraftfullt, identitets- bärande rum i direkt kontakt med innergården.”

Wisdome är ett av fyra projekt som nominerats till Kasper Salin-priset 2023. Juryns motivering löd:

”Den nya museibyggnaden skapar ett tonsäkert publikt rum av det som tidigare var Tekniska museets parkering och inlastning. Byggnaden har en tempellik fasad, med kraftiga pelare och ett distinkt, utkragande tak. Med hänsyn till gårdsrummet hålls takfoten låg, samtidigt som byggnaden inuti skapar plats för en hög dom för visualisering. Detta har arkitekterna löst genom att ge taket en böljande form som likt en våg reser sig över domen.

Taket är också huvudnumret. Utvändigt ger den spånklädda välvningen museet en omisskännlig karaktär och upprättar ett samtal med den intil- liggande maskinhallens valv. Nästintill allt är i trä. Den sinnrika takkonstruk- tionen är utformad som ett självbärande rutnät av platta LVL-skivor i två riktningar. Det är en tidigare oprövad lösning, framtagen för projektet med en ambition att flytta fram träbyggandets möjligheter.

Wisdome är innovativ hantverksprecision i stor skala, med respektin- givande spännvidder och med en verksamhet som vill ta oss ut till yttersta rymden.”

Vinnaren avslöjas på Arkitekturgalan den 9 april.

Astrid Stenberg från Tekniska Museet och Jonas Elding kommer att visa byggnaden och berätta om processen.

TID OCH PLATS: Måndag den 22 april, kl 11.45 – 13.00 (ca). Tekniska Museet, Museivägen 7, Norra Djurgården. Med kollektivtrafik buss 69 från Centralen.

OBS! Anmälan och avgift
Antalet deltagare till visningen är begränsad till 30 personer. Ni som hamnade på reservlistan vid första visningen har förtur, men ni måste anmäla er igen.
Anmälan via mail.
Avgift 250:-/person vilket inkluderar visningsavgift och inträdesbiljett till Tekniska Museet, betalas i förväg via BG eller Swish, men först när plats bekräftats.