tis 26 mars
LEWERENTZ DIVINE DARKNESS – ett kulturhistoriskt porträtt av den omtalade och mytomspunna arkitekten Sigurd Lewerentz

Sigurd Lewerentz. Foto Karl-Erik Olsson-Snogeröd, ArkDes Samlingar.

”Sigurd Lewerentz undvek att synas i media. Hans omständliga arbetsmetoder och kompromisslöshet orsakade återkommande konflikter som påverkade hans liv dramatiskt. Han ville inte bli filmad eller intervjuad, men i en jordkällare i Lund ligger en tidigare okänd skatt. Här finns filmrullar och ljudband som arkitekten Bernt Nyberg spelade in med Lewerentz under hans sista levnadsår. Lewerentz gestalt uppenbaras, rösten talar till oss och vi kommer allt närmare personen. Från källaren påbörjas en kulturhistorisk resa där de stilistiska spåren av Lewerentz inom svensk arkitektur blir påtagliga. Klassicism och modernism möts i en poetisk brutalitet som väcker våra djupaste och mest arkaiska kulturminnen till liv.”
Sven Blume

I samband med den stora utställningen om Lewerentz på ArkDes häromåret ombads dokumentärfilmaren Sven Blume att göra en film om arkitekten. Lewerentz Divine Darkness är resultatet. Filmen kommer att ingå i årets program för Tempo, Sveriges största dokumentärfilmfestival. Som ett samarbete med ArkDes erbjuds ArkDes Vänner ett eget tillfälle att se filmen i Moderna Museets biograf.

Våren 2022 visades Sven Blumes film om sin morfar arkitekten Carl Nyrén, ”Det krokiga och det raka”, för Vännerna. För den filmen tilldelades Sven Sveriges Arkitekters Kritikerpris. Juryns motivering löd: ”……en djupt personlig betraktelse om arkitekturens innersta väsen. En poetisk odyssé som leder oss från ett utifrånperspektiv ända in under skrivbordslampans bleka sken. Här fångas inte enbart en livsgärning, utan essensen i mycket av det som är arkitekturens kärna.”

TID OCH PLATS: Tisdag 26 Mars, kl 18.00. Moderna Museets biograf. Filmens längd är 65 minuter. Sven kommer själv att finnas på plats för ett samtal efter filmen tillsammans med Arkitekturs förre chefredaktör och styrelseledamoten i ArkDes Vänner Malin Zimm.

OBS! Anmälan och avgift:
Anmälan via mail. Evenemanget är avgiftsfritt.