tis 12 mars
FORSKAREN – Life-Sciencehub i Hagastaden

Forskaren. Foto Vectura.

Vänföreningen har under åren följt Hagstadens framväxt genom guidade vandringar, som handlat om visioner och stadsutveckling. Senast besökte vi några färdigbyggda bostadskvarter på norra sidan av det öst- västliga parkstråket genom Hagastaden, kvarteren Cederhusen och Kvartetten.

I hjärtat av Hagastaden står nu Kvarteret Forskaren klart, en internationell mötesplats för kunskapsutbyte mellan aktörer från akademi, forskning, näringsliv och allmänhet.

På hemsidan https://forskaren.se kan man ta del av ambitionerna:
”Forskaren ligger mitt i hjärtat av världens främsta områden för life- science -Hagastaden. Inom en radie av fem kilometer finns hälften av regionens life-scienceföretag. Här bedrivs också världsledande utbild- ning och forskning vid Karolinska Institutet och Karolinska Universitets- sjukhuset. Hagstaden är där Stockholm möter Solna med lägenheter och arbetsplatser, kulturattraktioner och grönområden. På Hagaplan 1 bjuder Forskaren in yrkesverksamma såväl som en nyfiken allmänhet.”

2019 anordnade Vectura Fastigheter, i samarbete med Strategisk Arkitektur, Sveriges Arkitekter och Stockholms stad, ett parallellt arkitekt- uppdrag för kvarteret Forskaren. Fyra arkitektkontor inbjöds och efter en slutpresentation valde Vectura att gå vidare med 3XN:s förslag.

Uppgiften var att gestalta, både exteriört och interiört, en byggnad med gedigna arkitektoniska kvalitéer. Byggnaden skulle inrymma fram- tidens kontor för liv och hälsa liksom publik verksamhet i form av utställ- ningar, restauranger och caféer, även dessa med fokus på liv och hälsa. Gatuplanet kommer att vara öppet för allmänheten med event, föreläs- ningar och utställningar, bland annat i samarbete med Tekniska Museet.

Micael Averborg, affärsutvecklingschef på Vectura Fastigheter, som har varit med på hela resan från programskrivning, de parallella uppdragen och fram till den färdiga byggnaden, kommer att berätta och visa runt.

TID OCH PLATS: Tisdag 12 Mars, kl 17.30 till ca 18.30. Hagaplan 1.

OBS! Anmälan och avgift:
Antalet deltagare till visningen är begränsad till 25 personer. Anmälan via mail. Avgift 100:-/person, betalas i förväg via BG eller Swish, men först när plats bekräftats.