SÖN 16 OKT:
VANDRING I POSTMODERNISMENS OFFENTLIGA RUM

Blasieholmstorg
foto Klas Schönning

”Modernismens i alla fall symboliska slutpunkt har många beskrivit som almstriden i Kungsträdgården 1971. Nu vidtog en annan tid som på många sätt förlöste oss från modernismens stränga dogmer. Det var postmodernismen, kanske en problematisk beteckning eftersom den fortfarande relaterar sig till modernismen. Postmodernismen betonade det personliga, det humoristiska men också det teoretiska. Vi kunde börja prata om skönhet, form och gestalt igen, begrepp som hade varit tabubelagda i utbildningarna.

Nu behövde allting inte vara logiskt eller hänga ihop längre. Genom kombinationer av flera kända saker kunde nya helheter uppkomma. Tankar och verklighet kunde läggas samman.

Tider kunde blandas. Alla tolkningar var tillåtna. Det var en kort och intensiv period som drog över världen och som ställde det mesta på huvudet.”
Thorbjörn Andersson

Vi gör en vandring genom tre av dessa projekt vilka representerar postmodernismen inom landskapsarkitekturen i Stockholms offentliga rum. Projekten är alla gjorda på 1980-talet, postmodernismens årtionde. De tre stadsrummen är Kungsträdgården av Aleksander Wolodarski, Stadsbyggnadskontoret, Blasieholmstorg av i huvudsak Sivert Lindblom och Stureplan av Jost Assmann och Björn Bränngård, Ornässtugan arkitektbyrå, samt Torsten Fridh, skulptör.

Thorbjörn Andersson, landskapsarkitekt, kommer att visa och berätta.

TID OCH PLATS:
Söndag 16 oktober, kl 17.00.
Vi samlas PÅ Blasieholmstorg vid östra hästen. Avslutning vid Tetley’s théhus i Kungsträdgården.

OBS! Anmälan och avgift
Antalet deltagare till visningen är begränsad till 30 personer. Vi rekommenderar att man bara deltar om man är helt symtomfri och är fullt vaccinerad.
Anmälan via mail eller tel till kansliet.
Avgift: 100 :-/ person, betalas i förväg via BG eller Swish, men först när plats bekräftats.