tis 24 maj
ÅRSMÖTE MED SPANINGAR OCH TILLTUGG

Henrik Nerlund
Malin Zimm

Varmt välkomna till Årets stämma, som äger rum i ArkDes aula och inleds med själva stämman. Kallelse och dagordning kommer att skickas ut minst två veckor innan, i enlighet med föreningens stadgar. Årsredovisning och Verksamhetsberättelse kommer samtidigt att läggas ut på hemsidan.

Kieran Long, foto ArkDes
Kerstin Nilsson, foto ArkDes

Efter den formella stämmans avslutande kommer tre korta spaningar. Först ut är Kieran Long, överintendent på ArkDes, och Karin Nilsson, biträdande överintendent och verksamhetschef. De kommer att berätta om framtidsplanerna för ArkDes och vad som händer fram till 2024. Därefter funderar Henrik Nerlund, ledamot i Vänförenings styrelse och sekreterare i Stockholms Skönhetsråd, på temat ”En ny stad i en redan befintlig”. Hur fungerar förtätningsprocessen och vad betyder 140 000 nya bostäder för ’Stockholms ytterstad? Den tredje spaningen gör Malin Zimm, även hon styrelseledamot i Vänföreningen samt chefredaktör på tidskriften Arkitektur, på temat ”1+1=3”. En arkitekturspaning i mötet mellan befintligt och tillbyggt, där nya kvaliteter skapas genom på- och tillbyggnader. Med samma ”omöjliga matematik” söker vi av kulturfältet och spekulerar vidare om framtida kombinationer och additioner.

Sedan är det dags att gå över till Café Blom där det är uppdukat för en vårsallad, bröd och ett glas vin eller någon annan dryck samt kaffe eller thé med en chokladbit som avslutning.

TID OCH PLATS:
Tisdag den 24 maj, kl 16.30.
Årsmöte 16.30 – 17.30 och spaningar 17.30 – 18.30 i Aula ArkDes. Tilltugg 18.30 – 20.00 i Café Blom.

OBS! Anmälan och avgift
Deltagande i Årsstämman och på Spaningarna kräver ingen anmälan och är avgiftsfritt. Anmälan krävs däremot till Tilltugget i Café Blom. Kostnad 275:- per person, betalas i förväg via BG eller Swish. Anmälan och avgift senast fredag den 13 maj.

Vi rekommenderar att man bara deltar om man är helt symtomfri och är fullt vaccinerad. Anmälan via mail eller tel till kansliet.