Årsstämma 2021

Årsstämman genomförs tisdag den 25 maj kl 18.00 utan fysisk närvaro, som ett digitalt möte med styrelse, kansli och revisorer.

Röstning sker via mail eller ytpost. Röstsedlar ska vara inkomna till föreningens kansli senast fredag den 21 maj.

Stämmohandlingar finns för nedladdning under fliken STADGAR.