Riksförsäkringsanstalten – Marginalen Bank

Riksförsäkringsanstalten, senare Försäkringskassan, på Adolf Fredriks kyrkogata var resultatet av en inbjuden arkitekttävling 1928 som Sigurd Lewerentz vann. Det bearbetade förslaget uppfördes sedan 1932. Lewerentz var en av dem bakom Stockholmsutställningen och projektet är präglat av den aktuella perioden, brytningstiden mellan klassicism och modernism. Försäkringskassan lämnade inte byggnaden förrän 2008, men 2001 lät man genomföra en första ombyggnad. Byggnaden har högsta klass av kulturminnesskydd så renoveringar till dagens kontorsliv kräver svåra avvägningar. Den lösa inredningen, av vilken en stor del var specialritad av Lewerentz, har inte något skydd i bygglagstiftningen, så den är sedan länge skingrad. Besöket inleds med ett bildspel med tävlingsförslaget och bilder från 30-talet samt en presentation av den nuvarande hyresgästen Marginalen Bank. Därefter besöker vi byggnaden och får höra om företagets ambitioner att ”bruka och bevara”, genom att förena återställande inslag med dagens användningskrav. Arkitekt Karin Winter kommer att vara med oss på visningen tillsammans med representant för verksamheten, Lars-Olof Lindberg.

TID & PLATS: Onsdagen den 23 november, vid porten på Adolf Fredriks kyrkogata 8, kl.18.00
ANTAL: 30 personer
AVGIFT: 100 kr