En vårvandring: Västertorp och konsten

Berättelsen om Västertorp som samhällsbyggande och om konsten där är berättelsen om efterkrigstidens svenska folkhemsbygge. I efterkrigstiden sattes människan i centrum och det fanns en öppenhet för konst och hur den skulle användas. När så byggmästaren Fritz H Eriksson, en av samtidens stora i konstvärlden med mottot ”Konst för alla”, satte spaden i jorden började konstlivet snart att blomstra i Västertorp. En skulpturpark utan like växte fram, byggnader dekorerades med fresker och mosaiker. Konstnärer, som Vera Nilsson, Otte Sköld; Randi Rischer och Pierre Olofsson, alla ville de vara med och skapa det nya idealsamhället. Det byggdes ateljéer och Arne Jones, Torsten Renqvist och andra flyttade hit. Vid vår rundvandring i området guidas vi av konservatorn och författaren Richard Larsson, som bl a skrivit boken Konsten och Västertorp (Bokförlaget Langenskiöld, 2013) och som just handlar om konstlivet de fem första åren av 1950-talet i förorten Västertorp. Boken kan köpas för 100 kr på turen.

TID: Tisdagen den 28 april, kl. 18:00.
PLATS: T-banestation Västertorp, Norra utgången. Samling vid fontänen på torget
AVGIFT: 100 kr
ANMÄLAN: 08 – 611 35 96 eller vannerna@arkdes.se